PW KABO

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniesze

Świadczone usługi przez nas
Z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Bezpieczeństwo Twojej firmy w rękach specjalistów. Firma PW KABO świadczy kompleksowe usługi w zakresie BHP. Firma posiada doświadczenie w zakresie nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania prawa pracy. Dodatkowo prowadzi doradztwo i kontrole w firmach z wyżej wymienionych punktów. Pracownicy firmy to osoby z wieloletnim stażem w poszczególnych dziedzinach świadczonych usług oferując rzetelną i fachową obsługę. Oferujemy wsparcie i realizację zadań z zakresu służby BHP

  • Szkolenia wstępne ogólne i okresowe – plany, programy, rejestry,
  • Szkolenia dla pracowników narażonych na czynniki szczególnie niebezpieczne
  • Szkolenia dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami
  • Wdrożenie i sporządzenie dokumentacji dotyczącej norm należności odzieży roboczej, obuwia roboczego, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.
  • Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych, które by to ryzyko zmniejszało
  • Sporządzanie rejestrów badań, wypadków, chorób zawodowych, dokumentacji powypadkowej i ustalanie przyczyn i ich okoliczności
  • Doradztwo w zakresie wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
  • Sporządzanie analiz, statystyk, planów itp.
  • Dokumentacje i instrukcje dotyczące norm należności odzieży roboczej, obuwia roboczego, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej
  • Sporządzenie i udostępnienia pracownikom do stałego korzystania z instrukcji bhp: stanowiskowych, urządzeń, przechowywania i użytkowania substancji niebezpiecznych itp